Kontakt - Uměleckořemeslné a restaurátorské dílny

Restaurátor ZDENĚK ŠPAČEK

licence Ministerstva kultury České republiky
na restaurování dřevěného mobiliáře
umělecké truhlářství, restaurátorské průzkumy

Svitávka u Boskovic
Mezimostí 451, 679 32

Tel.: 516 471 285, Mob.: 723 190 907
e-mail: spackovi@restaurovani.info

Restaurátor MARTIN ŠPAČEK

licence Ministerstva kultury České republiky
na restaurování historického nábytku
umělecké truhlářství - kopie, repliky
pilařská výroba

Svitávka u Boskovic
Mezimostí 451, 679 32
Mob.: 607 750 110
e-mail:mart.spacek@tiscali.cz

Restaurátorka ZDEŇKA ŠPAČKOVÁ

licence Ministerstva kultury České republiky
na restaurování historického nábytku

Svitávka u Boskovic
Mezimostí 451, 679 32

Mob.: 721 611 946
e-mail: restaurovani@atlas.cz

2011 © Svitas Art Design, Svitávka u Boskovic, Tel.: 516 471 285, Mob.: 607 750 110, e-mail:spackovi@restaurovani.info, by fvB